2008-01-17

ICA: "We don't care cuz we don't have to"

Även om Ica ofta hamnar i topp i olika varumärkesmätningar så vet vi relativt lite om styrkan i varumärket, egentligen.

Ica är nämligen i den avundsvärda situationen där varumärket inte har någon avgörande betydelse på kort sikt skulle jag vilja hävda. Tack vare Icas dominerade ställning med etableringar är konsumentmakten alltför svag. Det är helt enkelt för svårt att välja bort Ica eftersom det ofta saknas alternativ inom bekvämlighetsavstånd för konsumenten. Och det är hur man klarar sig som varumärke när möjligheten att välja bort inte är inskränkt som är det sanna måttet på varumärkesstyrka. Och egentligen en förutsättning för en funkerande marknadsekonomi.

Distribution/tillgänglighet är viktigare än varumärket för Ica som därför, trots upprepade fusklarm klarar sig väldigt bra. Tack vare en situation liknande oligopol kan de i princip göra lite som de vill för att tjäna en krona till.

Inga kommentarer: