2007-02-25

Stort spill - effektivast

I många kampanjer på Internet tycks de mest effektiva placeringarna vara de där spillet är som störst. Detta gäller inte undantagslöst men påfallande ofta blir kostnaden per klick som lägst där publiken är som störst. Smalare nischade sajter med mer precis målgruppsträff och perfekt matchning med innehåll ger ofta mycket sämre resultat även om kostnaden per kontakt från början är lägre.

Detta skiljer sig ganska mycket från vad vi är vana från t ex printmedier. Men Internet fungerar annorlunda. Den som kommit fram till en smal sajt är ofta fokuserad på det redaktionella innehållet och är mindre benägen att avvika från den inslagna vägen och låter sig således inte lockas av reklamen. På de stora breda sajterna däremot är vägen ännu inte bestämd. Hit går man kanske först för att bestämma för vart man skall ta vägen härnäst Poängen med att gå till den breda sajten är just att låta sig lockas av vad som verkar hetast just nu. Ibland kan det tom vara reklamen.

2007-02-01

Melodifestivalen, SVT, public service, kommersiell TV – Det här förslaget löser allt.

SVT kan fortsätta att skapa och producera publiksuccéer men sälja visningsrätten till kommersiella kanaler. Jag tror vilken reklamkanal som helst skulle gå med på att visa Melodifestivalen om de så bara fick behålla 10% av intäkterna från reklamen.

En reklamfinansierad melodifestival skulle kunna bli Sveriges eget Super Bowl.

SVT skulle dra in säckar med pengar utan att behöva sända en enda reklamsekund eller ta in en enda licenskrona. Pengar som oavkortat kan gå till att göra ännu bättre program, både smala och breda. Som vanligt fast med större budget helt enkelt.

Vi skulle eliminera konflikten mellan kommersiella intressen och public service. Det skulle öka skatteintäkterna och vitalisera marknaden för reklam-tv på många olika sätt.

De 10 mest sedda programmen förra året sändes alla på SVT, typ. De skulle samtliga vara hårdvaluta för kommersiella kanaler. På SVT är de väldigt bra på att göra program som får många tittare. Problemet är att det inte är till någon som helst nytta. Snarare tvärtom är det till skada för kommersiell TV, som förlorar tittare/intäkter i motsvarande grad. (TV3, TV4 och Kanal 5 förlorar över 20 mkr de närmaste veckorna pga melodifestivalen enligt Dagens Media) Dessutom är det gigantiskt resursslöseri, att inte ta betalt för något där betalningsviljan är så stor.

Det enda man kanske skulle kunna invända är att reklamavbrott skulle inkräkta på den konstnärliga integriteten i program som t ex Dobidoo...