2008-04-24

Integrerad kommunikation är att aldrig göra samma sak två gånger.

För en del företag verkar innebörden att integrerad kommunikation vara att bara man använder samma grafiska manual i några olika kanaler samtidigt så är saken biff. En slags kampanj och logistikfråga således. Det förtjänar inte att kallas integrerad kommunikation. Tvärtom så är det säkraste sättet att motverka framgångsrik kommunikation på ett integrerat sätt

Så här är det: Integrerad kommunikation är när kommunikation är en integrerad del i verksamheten, kampanj eller inte. Det är inget projekt man genomför utan det är fundamentet och kulturen på vilket företaget vilar. Det är skälet till varför människor jobbar där.

När kärnan i kommunikationen är mycket starkare än utanpåverket då säger man inte samma sak på samma sätt överallt utan olika saker i olika sammanhang för att kunna utnyttja den fulla potentialen i varje situation. För företag som är duktiga på detta, som har en urstark företagskultur, kanske detta inte ens är planerat utan är en naturlig följd av den man är. Andra företag kan behöva strukturera hur man utnyttjar alla relevanta mötespunkter för att vara spännande varje gång.

Det kan vara enklare att ha en detaljerad, tvingande grafisk manual i kombination med profilpoliser men det gör dig lika intressant som en konstnär som bara reproducerar samma tavla. En arkitekt som ritar samma hus om och om igen. En författare som skriver samma bok upprepade gånger. Bosse Ringholm som håller presskonferens.

Att jobba med integrerad kommunikation är att jobba med sin kärna så att man kan tillåta sig att göra olika saker i olika kanaler. Eller allra helst, att verkligen anstränga sig för att aldrig göra samma sak två gånger.