2015-09-23

Manolito rekryterar Tobbe Larsson


Jag tänker så här; att när man ska expandera så måste man i första hand rekrytera rätt människor. 
Talanger vill jobba med andra smarta människor. De vill kunna få den lön de förtjänar. 
De vill ha kunder som är trevliga och jobba med intressanta uppdrag.
Och - de kommer att vilja välja den bästa chefen. Därför börjar Manolito med att rekrytera
branschens dokumenterat bästa chef. Men som framförallt själv är en trevlig och smart person. 
En människa en gärna jobbar med helt enkelt.

När jag började jobba med reklam, kommunikation och mediaval var faxen ny, Internet hade typ inte
uppfunnits och i Sverige fanns varken kommersiell radio eller TV. Manolito startade i kölvattnet av
dotcomkraschen men - I’m telling you - aldrig har förändringens vindar blåst starkare än nu.
Mediafysikens gamla lagar upphävs. Vi jobbar nu med kvantmekanik, parallella universum och the
theory of everything.

Förr i tiden nöjde sig de flesta med att anlita en ganska oerfaren mediarådgivare som man arvoderade
för att lägga så lite tid på uppdraget som möjligt. Man ville ha förutsägbara mediaplaner, trygga
datakörningar och resultatuppföljningar som var på låtsas. Man pratade mest om att optimera media
och väldigt lite om att maximera resultat. Media betraktades som annonsytor och hade inget med
idéarbetet att göra.

Den tiden har vi nu lämnat bakom oss. Idag är de flesta företag mer betjänta av en rutinerad guide
som kan navigera i kaos. Som inte säljer standardprodukter utan som är till för att lösa uppgiften.
Som inte släpar på en stor organisation men som inte saknar några resurser. En som kan ta en naturlig
plats i arbetsgruppen hos reklambyrån eller pr-byrån. En som förstår att jobba med kommunikation
och inte förväxlar det med distribution.

Tiden är inne för Manolito att expandera.

Torbjörn Larsson kommer närmast från en tjänst som Vice President Nordic Clients på Dentsu Aegis Norden. Dessförinnan var han VD på Mindshare Sweden.


Till Tobbes LinkedIn
Manolitos hemsida