2007-02-25

Stort spill - effektivast

I många kampanjer på Internet tycks de mest effektiva placeringarna vara de där spillet är som störst. Detta gäller inte undantagslöst men påfallande ofta blir kostnaden per klick som lägst där publiken är som störst. Smalare nischade sajter med mer precis målgruppsträff och perfekt matchning med innehåll ger ofta mycket sämre resultat även om kostnaden per kontakt från början är lägre.

Detta skiljer sig ganska mycket från vad vi är vana från t ex printmedier. Men Internet fungerar annorlunda. Den som kommit fram till en smal sajt är ofta fokuserad på det redaktionella innehållet och är mindre benägen att avvika från den inslagna vägen och låter sig således inte lockas av reklamen. På de stora breda sajterna däremot är vägen ännu inte bestämd. Hit går man kanske först för att bestämma för vart man skall ta vägen härnäst Poängen med att gå till den breda sajten är just att låta sig lockas av vad som verkar hetast just nu. Ibland kan det tom vara reklamen.

Inga kommentarer: