2006-10-03

Dåliga mätningar kan vara bra att ha

Hej Calle,
kan jag få din reaktion på artikeln om bilagor på www.reklamidag.com
?
Hälsningar från Arne K Larssen

Hej Arne,

Jag tycker du har helt rätt. Även analysen är riktig, att så länge alla är glada är allt frid och fröjd.
Däri ligger kanske själva kärnan till problemet. Det är väldigt sällsynt att någon VILL någonting med
sina mätningar annat än att framstå i god dager. Det gäller såväl medier, annonsörer och byråer.
Man får ett kvitto på att kampanjen var ok och sedan kan man gå vidare.

Det saknas helt enkelt ambitioner att gräva och att lära sig. Eller det kanske inte är ambitioner som
saknas utan snarare mod eftersom dåliga siffror skulle vara för besvärligt att hantera. Dåliga värden blir ett kvitto
på det egna misslyckandet och något som man dessutom kanske måste försvara gentemot, chefen, uppdragsgivaren etc.

Men är detta bara dåligt? Kanske inte nödvändigtvis. De flesta standardmätningar är egentligen odugliga som instrument
för att följa upp en kampanj. Varje kampanj har ju sina specifika förutsättningar, mål och målgrupper som sällan ryms i en
standardmätning. Eftersom vi ändå inte använder mätningen som beslutsunderlag är det bättre att den visar bra värden
eftersom vi då blir glada. Och vi riskerar inte att ta en massa felbeslut baserade på ett felaktigt beslutsunderlag.
Vi lär oss visserligen inget men vi förblir lyckligt ovetande :-)

Slutsats: så länge medier gör "kampanjmätningar" som egentligen inte är till nytta för annonsörer är det bäst att de
gör så lite skada som möjligt och det gör de genom att visa glada siffror.

Inga kommentarer: