2006-06-02

Klickfrekvens på 16% är väl rätt ok

Norsk Lax genomförde en sk Big Bang på Tasteline den 17 maj.
Den gav 16% klickfrekvens räknat på unika. Baserat på impressions blev
klickfrekvensen ynka 8%.

Intressant att notera är att annonsen bara var ett böljande hav ackompanjerat
av havsbrus och lite måsar. Inget bling bling eller uppmaningar till klick.

Det är väl hyggligt får man säga

Inga kommentarer: