2007-01-05

Det är inte optimalt men det är rationellt

En ny säsong har börjat.
Reklamen kommer dock inte att dra igång förrän i april/maj. Sedan kommer sommaruppehållet och höstkampanjerna dundrar inte igång förrän i september. Början av året och sommaren är reklamens lågsäsonger. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Detta trots att alla talar sig varma för lågt brus, låga priser, hög mediekonsumtion. Titta på vilket år som helst och nästan vilken bransch som helst, gör du en årskurva över reklaminvesteringarna kommer du att få se två fina kamelpucklar.

Förklaringen till detta är mycket enkel. Innan en kampanj går i luften måste den presenteras internt och för ÅF. Detta sker ungefär i februari resp sen augusti på säsongens kick off och säljkonferens. Dvs efter att alla hunnit samla sig efter de långa ledigheterna och de som skall göra dragningarna hunnit göra sina slides klara.

Detta är den enkla förklaringen till säsongsvariationerna i reklaminvesteringar. Och det är i högsta grad ett rationellt beteende – Att personal och ÅF är med på tåget är helt enkelt viktigare än att bruset är lägsta möjliga.

Inga kommentarer: